Numerologie

Het handboek van jezelf.
 
 
 
Wenst u uw leven beter te begrijpen en erachter te komen waarom sommige zaken gebeuren en waarom u reageert op de manier waarop u dat nu doet? 

De numerologie is de kennis der getallen en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Men wist dat de universele wetten niet slechts voor de mensen golden, maar ook voor de dode stof en dat ze konden worden gebruikt om zowel mensen als zaken te determineren. Het zijn deze wetten die onze individualiteit bepalen. Elk getal heeft zijn eigen trillingswaarde en de daarmee samenhangende kenmerken. Door toepassing van een aantal wiskundige formules kunnen we zien op welke wijze deze trillingen een invloed in ons leven hebben. 
De numerologie is gebaseerd op berekeningen die uitgevoerd worden met de getallen van uw geboortedatum en met de cijfers die ontleend worden aan de namen die u bij uw geboorte ontvangen heeft. Dit is gebaseerd op het geloof dat iemand niet zo maar toevallig op een bepaalde plaats, op een bepaalde datum en met een bepaalde naam op de wereld is gekomen. Dit is een kwestie van keuze geweest en geen toeval, en uit deze feiten kan men veel over karakter en levenslot halen. Iedereen die zich met het occulte bezighoud weet immers dat er geen toeval bestaat, maar zelfs indien u ervan overtuigd bent dat dit alles op toevalligheden berust, dan is er nog geen reden om aan te nemen dat deze feiten geen invloed op uw leven zou uitoefenen. 

De numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in ons zelf te krijgen. Het laat ons toe te bekijken wat onze gaven en mogelijkheden zijn, waar onze beperkingen liggen, wat onze zwakke en sterke kanten zijn, wat onze levens- opdracht is en hoe we die het beste kunnen uitvoeren, welke jobs voor ons geschikt zijn en welke lessen we in dit leven moeten leren. We leren welke krachten ons beheersen, op welke vlakken we over de grootste krachten beschikken, over onze levencycli, over de uitdagingen die het leven ons zal stellen, wat we elk jaar mogen verwachten en ten slotte over wat we het beste kunnen doen en wat we beter kunnen laten. 

Numerologie vertelt ons deze zaken niet enkel over onszelf, maar ook over de mensen rondom ons. Een beter begrip over anderen en onszelf zal de onderlinge verstandhouding gunstig beinvloeden. Ouders kunnen hun kinderen beter leren begrijpen en inzien waarom ze zo zijn en zo reageren. Een betere aanpak kan hen helpen in de opvoeding van hun kinderen. Numerologie is een werktuig dat een groter begrip kan opbouwen bij geliefden, bij jonge mensen om het hanteren van de keuze van hun beroep, de zakenman in zijn werkomgeving... Iedereen kan de numerologie hanteren om zijn leven te verbeteren, op een hoger niveau te brengen en een betere verstandhouding met zichzelf en anderen te verwezenlijken. Zodra we weten door welke krachten we beheerst worden kunnen we daar rekening mee houden, ons in harmonie brengen met de vibratiemogelijkheden van onze getallen. We mogen ons niet laten terughouden door onze remmingen en beperkingen, de enige remmingen en beperkingen die we hebben zijn diegene die onze geest ons oplegt. U hebt het vermogen te zijn wie u wil zijn, om in dit leven te bereiken wat u zelf wil en de numerologie kan ons daarbij helpen om de juiste weg te kiezen.