Numerologie

Het zijn maar nummertjes....
 
 
 
6 juni 2006 - 6/6/6

Er zijn reeds dozijnen betrouwbare bronnen die melding maken van een occulte 'stempel' over de grote wereldgebeurtenissen van de laatste tijd, waaruit blijkt dat wereldgebeurtenissen volgens bepaalde patronen geplanned worden.

Indien we de twee belangrijke data, 5 en 6 juni vergelijken met de recente wereldgebeurtenissen, komen we tot de volgende erg opmerkelijke vaststellingen:

 • - 222 dagen van de Moslim opstand in Parijs;
 • - 333 dagen van de trein aanslagen in Londen;
 • - 444 dagen van de tweede verjaardag van de invasie in Irak;
 • - 555 dagen van 28 november 2004 (de 333ste dag van het jaar, met nog 33 dagen tot het einde van het jaar);
 • - 666 in de datum zelf en dit patroon is het hetzelfde tot het einde van de Maya kalender;
 • - 777 dagen van de mislukte aanslag op de Sears Tower.
Een belangrijke vraag is "Waarom zouden de daders een occulte stempel zetten op hun daden, zoals seriemoordenaars dat doen?" Voor twee redenen:
 • Zij willen de waarheid verbergen voor de massa, en met hun successen toch communiceren met de elite.
  In de tweede wereldoorlog werd de publieke radio gebruikt om boodschappen naar het verzet te sturen. Dit is vergelijkbaar, alleen meer hi-tech.
 • Onze 'wereld leiders' geloven dat een geplande crisis kan mislukken als het niet volgens een 'genummerd' plan gaat. De meest vereerde nummers zijn: 6, 11, 13 en dubbele getallen als 22, 33, 44, 55, 66, 77 ...
  Een driedubbel nummer is nog heiliger: 111, 222, 333 enz.
  Het populairste Driedubbel nummer is 666, ook wel het getal van het Beest genoemd in de bijbel. Het is dikwijls vermomd als 18 (6+6+6 of 3x6).

Alhoewel er genoeg bewijzen zijn van deze occulte stempels op grote wereldgebeurtenissen, lijken de meeste mensen dit te verwerpen.
De reden daarvoor is onze opvoeding, van onze jongste jaren word ons geleerd dat de geschiedenis zich op louter toevallige manier ontwikkeld, met andere woorden, de dingen gebeuren gewoon omdat ze gebeuren.

Aan de andere kant zou je kunnen stellen dat alles gebeurt volgens een vooropgzet plan, volgens een specifieke agenda en voor een specifieke reden.

Aan de hand van de tekenen in onze geschiedenis is het mogelijk een wereldgebeurtenis te voorspellen voor het gebeurt.

Buiten de overduidelijke tekenen in de datum zelf (06/06/06) zijn er nog een aantal merkwaardige tekenen:

6 Juni 2006 is de 62ste verjaardag van D-Day. De Normandische inval blijft de grootste invasie vanuit zee waarbij bijna drie miljoen troepen van Engeland naar Frankrijk trokken.
Een uitstekende dag om deze gebeurtenis te herdenken, 62 jaar later.

6 Juni is tevens 40 jaar na 6 Juni 1966, 40 jaar is volgens de bijbel een peridode van test. Is de aarde de laatste 40 jaren getest geworden? Hmmmm...

Op 6 juni komt het boek 'The Rapture' uit. Dit is een bijbels begrip waar in een ogenblik miljoenen zouden verdwijnen zonder een spoor na te laten.
Is er een betere manier om publiciteit te maken door een boek met dit thema te laten verschijnen op een dag van een geplande ramp?

De film 'The Beast' komt in de zalen vanaf 6 juni 2006.
Exact 30 jaar geleden, op 6 juni 1976, kwam een andere film uit: The Omen 666. En op 6 juni 2006 komt de remake van deze film uit.

6 Juni 2006 is precies 222 dagen na het uitbreken van de rellen in Frankrijk, op 27 oktober 2005. De rellen zijn uitgebroken nadat 2 allochtone jongeren zich geelectrocuceerd hadden nadat ze achternagezeten waren door de politie.

6 Juni 2006 is precies 444 dagen na de tweede verjaardag van de inval van de United States in Irak.

6 Juni is exact 6 jaar voor de volgende transit van Venus voor de zon op 6 juni 2012. Transits van Venus zijn mee van de zeldzaamste planetaire fenomenen. Sinds de uitvinding van de telescoop heeft dit zich nog maar zes maal voorgedaan (1631, 1639, 1761, 1769, 1874 en 1882).

6 Juni 2006 is precies 6 jaar, 6 maand en 16 dagen voor 21 december 2012, wat de laatste dag is van de Maya kalender.

Zullen we nog een beetje verder rekenen?

Op 19 april 2004 is een geplande terroristische aanval op de Sears Towers verhinderd. Zou de aanval hebben plaats gehad op deze datum, zou dat precies 911 uur na de treinbomaanval in Madrid van 11 maart 2004 geweest zijn, wat op zijn plaats gebeurde 911 dagen na 11 September 2001.

De treinbommen in Londen gebeurden precies 444 dagen na de mislukte Sear Tower aanval. 6 Juni 2006 is 778 dagen na het Sears Tower incident. (Dommels, het had mooier geweest dat dit 777 dagen was).

Even verder kijken leert ons dat 6 juni 2006 10 maanden en 30 dagen, of 334 dagen na de Londen bomaanval op 7/7/2005 is. (Dommels was dit nu maar 333 dagen - maar onthoud even 334 en 778)

Laten we even kijken naar de datum voor 6 juni.

Het aantal dagen tussen 5 juni 2006 en 9 september 2001 is 1728.
Als we dit optellen: 1+7+2+8=18 of 3x6 of het verborgen 666.

Verder, 5 juni 1981 is de datum wanneer AIDS het eerst verscheen in de media toen het ontdekt werd bij vijf mannen in Los Angeles. Dus 5 juni 2006 is de 25ste verjaardag van AIDS (wat velen als een door de mens gemaakt virus beschouwen om de bevolking op de planeet terug te dringen).

Tenslotte 555 dagen voor 6 juni 2006 is 28 november 2004. Vermits 2004 een schrikkeljaar was, is 28 november de 333ste dag van het jaar, met nog 33 dagen tot het eind van het jaar.

Dus als we de twee belangrijke data van 5 en 6 juni combineren met recente wereld gebeurtenissen, komen we tot de volgende driedubbele occulte nummers:

 • - 222 dagen na de Molsim rellen in Parijs;
 • - 333 dagen na de bomaanslagen in Londen;
 • - 444 dagen na de tweede verjaardag van de inval in Irak;
 • - 555 dagen na 28 november 2004;
 • - 666 in de datum en dit patroon tot het einde van de Maya kalender;
 • - 777 dagen na de mislukte aanval op de Sears Tower.

Vrij overtuigende cijfers dat dit een goede dag zou zijn om een belangrijke wereldgebeurtenis op een occulte datum te laten gebeuren.

Maar dan komt de vraag, hoe kan een gebeurtenis twee dagen duren?
Indien we echter rekening houden met de internationale tijden, is het mogelijk iets te laten gebeuren op 6/6/6 lokale tijd terwijl het in New York (de tijdzone van de 9/11 aanval) nog steeds 5 juni is, wat 1728 dagen na 9/11 is.

Zo is de sleuteldatum 5 juni in de US, terwijl het elders 6 juni is.
Is het louter toevalling dat de grootste Moslim gemeenschap 12 uur verder in de tijd is vergeleken met de USA?

De kans is dus erg groot dat er op 6 juni 2006 iets -mogelijk een terroristische aanval- gaat gebeuren.
Indien er niets gebeurt is het mogelijk dat de globalisten hun plannen niet uitvoeren uit schrik ontmaskerd te worden vanwege deze informatie die op verschillende sites op het internet te vinden is.

In de bijbel vinden we : 'wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.'
Hier spreekt men dus van het getal van een mens, niet van een datum.

We zullen moeten afwachten...

De kost van de oorlog in Irak
(JavaScript Error)